باطری های قابل شارژ Alway Ready کملیون نوعی از باطری با شارژ اولیه هستند که به محض خروج از بسته بندی قابل استفاده هستند . این نوع از باطری ها دارای برتری های منحصر بفردی از نظر میزان ماندگاری و صرفه اقتصادی نسبت به دیگر باتری های قابل شارژ و باطری های غیر قابل شارژ می باشند .

زیرشاخه ها