باتری های سکه ای کملیون در چهار نوع Lithium - Alkaline - Silver Oxide - Zinc-Air برای انواع مصارف مانند ساعت ، ترازو ، دوربین و ... با کیفیت بالا تولید می شوند . در این دسته بندی فقط انواع پر مصرف این نوع باطری ها را ارائه کرده ایم و تمامی باتری های سکه ای کملیون را می توانید بصورت حضوری یا تلفنی از اطلس تهیه فرمایید .

زیرشاخه ها