پایه فون آتلیه

پایه های برقی و زنجیری جهت نصب پرده های بک گراند در آتلیه های عکاسی

پایه فون آتلیه 5 محصول وجود دارد