باتری های قابل شارژ در انواع قلمی ، نیم قلمی و 9 ولت ، منبع انرژی بسیار خوبی برای وسایل پرمصرف می باشد

یکی از شاخه های بالا را انتخاب کنید