باتری های اصلی شامل انواع باتری های یک بار مصرف معمولی ، آلکالاین و لیتیوم می باشد . باتری های قلمی ، نیم قلمی ، کتابی ، سایز متوسط و بزرگ ، لیتیوم ، سکه ای ، ساعتی و ریموت در انواع معمولی ، آلکالاین و سوپر آلکالاین در این گروه قرار می گیرند .

یکی از شاخه های بالا را انتخاب کنید