باتری های دیجی آلکالاین کملیون : باتری دیجی آلکالاین کملیون انتخاب درستی است برای وسایل الکترونیکی همچون : پخش کننده های موزیک ، دوربین های دیجیتال ، ضبط صوت و ... . تکنولوژی جدید بکار رفته در این باتری ها ، انرژی مورد نیاز وسایل پر مصرف را برای زمان طولانی تر مهیا می کند .

زیرشاخه ها